Mer om AI (politiskt parti)

Kopierat från facebooksidan.
SIDINFORMATION
 • Startdatum
  Sidan startades den den 15 september 2014
 • Kort beskrivning
  Transhumanistpartiet Artificiellt Initiativ – Vi är redo för framtiden
 • Lång beskrivning
  + Grundvärdering: Ingen enskild människa har förmågan att ta beslut som på ett optimalt sätt gynnar alla i perfekt balans, därför använder vårt parti artificiell intelligens vid beslutsfattande, då det låter oss beräkna vad som är det minst dåliga beslutet.

  + Ekonomisk utrikespolitik: Vår tanke är att Sverige ska bli ekonomiskt oberoende av omvärlden då allt annat är att inbjuda instabilitet när massarbetslöshet till följd av automation och klimatförändring drabbar oförberedda samhällen.

  + Arbetslinje: Den politiker som lovar att sänka arbetslösheten ljuger eller är omedveten om den tekniska utvecklingen. Därför satsar vi i jobbfrågan på vad vi definierar som ökad arbetsfrihet med ett mål på 98 % om 20 år.

  + Bidrag/A-kassa/osv: I ett samhälle med arbetsfrihet krävs en medborgarlön för att undvika ekonomisk kollaps. Utan jobb eller medborgarlön förlorar marknaden sina konsumenter. Allt fler arbeten kommer att ersättas med robotar. Senast år 2040 kommer vi enbart behöva ingenjörer och tekniker för att serva dessa system. Alltså kommer alla andra arbeten försvinna.

  + Privatisering: Vi vill satsa på statligt ägd automatiserad produktion av alla varor som ingår i grundkonsumption. (mat, läkemedel, el, hygienartiklar osv) för att kunna garantera arbetsfrihet.

  + Liberalism: Vi vill att alla medvetna ting ska ha samma rättigheter som människor och alla dessa ska ha rätt till absolut individuell frihet, total integritet. Dvs, ingen ska få bestämma över hur någon annan lever.

  + Vård och omsorg: All medicinsk forskning och behandling ska granskas av opartiska grupper innan den får tillämpas i Sverige för att undvika förfalskade resultat som leder till att läkemedelsföretag eller kvacksalvare kan sko sig på sjuka med verkningslösa eller farliga behandlingsmetoder.

  + EU: Sverige ska sätta tryck på EU och kräva större autonomi. Inget annat land eller dess intressen ska påverka svensk beslutsfattning.

  + Miljöpolitik: Sverige ska satsa på en klimatneutral energiproduktion och förbereda sig på klimatkatastrofen vi står inför.

  + Utbildningspolitik: Skolan ska reformeras utifrån perspektivet att vi bara behöver robottekniker och AI-psykologer i framtiden. På kort sikt vill vi förändra läroplanen för att skapa individer med fler verktyg för att skapa nya uppfinningar och möjligheter att leva autonomt och självförsörjande.

  + Kulturpolitik: I ett samhälle med arbetsfrihet är kultur den mest värdefulla varan, då arbetsfrihet skapar många utmaningar i och med att brist på arbete gör många deprimerande och rastlösa. Därför måste alla kulturyttringar bevaras och finansieras för att garantera att de utövas. Detta förebygger psykisk ohälsa.

  + Övervakning/Integritet: Vi anser att ett samhälle där invånarnas integritet kränks i form av övervakning är ett samhälle som har misslyckats och håller på att tappa greppet. Vi ska arbeta för ett samhälle utan orättvisor och där alla känner att dom har en chans, därför är vi säkra på att övervakning kommer att vara ett slöseri på resurser och ett hinder för tillväxt inom IT-sektorn då övervakning hindrar företag som vill förlägga servrar inom Sverige eftersom de inte kan garantera användarnas integritet. Sverige ska bli den digitala informationens fristad och det ska bli Sveriges ekonomiska styrka i en allt mer digitaliserad värld.

  + Försvarspolitik: Sverige ska ha världens bästa cyberkrigsförsvar. Även attacker på svenska företag och organisationer ska innefattas inom mål som ska vara under dess beskydd. Allt fysiskt försvar ska bedrivas med robotar och drönare och men till varje pris undvika alla former av mänskliga offer, oavsett sida. Sverige ska inte beblanda sig i konflikter utomlands annat än med humanitärt bistånd.

  + Jämställdhet/Kvotering: Vi anser att alla ska bedömas utifrån samma villkor. Alla människor har lika värde, i den etiska meningen. I framtiden kommer väldigt få ha ett arbetsmarknadspolitiskt värde. Vi kan ta ställning till kvotering efter att vi simulerat effekterna av det, tills dess har vi ingen åsikt i den frågan.

  Vision
  A! – Artificiellt Initiativ är ett politiskt parti i Sverige som vill förändra hur politik bedrivs genom att ta hjälp av använda artificiell intelligens för att införa en form av smart direktdemokrati.

  Artificiellt Initiativ är varken ett höger, vänster, center eller extremistiskt parti då vi istället för att basera våra mål på uråldriga värderingar, använder vetenskapliga metoder för att fatta beslut.

  FAQ:

  Q: Artificiellt intitiativ låter som om namnet driver med Feministiskt Initiativ…?
  A: Nej, snarare delar vi vissa åsikter med F!, men vi är inte ett feministiskt parti, utan vi vill istället se jämställdhet och lika villkor för alla kognitiva entiteter. Namnet anspelar snarare på att det är en skandal att det fortfarande behövs ett feministiskt parti. Feministiska frågor borde redan varit lösta för 100-tals år sedan, allt annat är ett totalt misslyckande.

  Q: Är det här ett skämtparti?
  A: Ett skämt är att svensk politik styrs av ”magkänsla” och budgetar beräknas utifrån ideologiska grunder med tärning, papper och penna, men vi skrattar inte.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s