Växthusgasen CO2 på jordklotet

Under hela jordens klimathistoria (paleoklimat) har dess klimat fluktuerat mellan två primära tillstånd: växthus och ishusjord. Båda klimattillstånden pågick i miljontals år och bör inte förväxlas med is- och interglaciala perioder, som uppstår som alternativa faser inom en ishusperiod och tenderar att pågå i mindre än 1 miljon år. Det finns fem kända ishusperioder i jordens klimathistoria, Huronian, Cryogenian, Andean-Saharan, Late Paleozoic och Late Cenozoic. De viktigaste faktorerna som är inblandade i förändringar av paleoklimatet tros vara koncentrationen av atmosfärisk koldioxid, CO2PPM, förändringar i jordens omloppsbana, långsiktiga förändringar i solkonstanten och oceaniska och orogena förändringar från tektoniska plattans dynamik. Växthus- och ishusperioder har spelat nyckelroller i utvecklingen av livet på jorden genom att direkt och indirekt tvinga biotisk anpassning och omsättning på olika rumsliga skalor över tiden.

Växthusplanet

Översikt

En ”växthusjord” är en period under vilken inga kontinentala glaciärer finns någonstans på planeten. Antarktis (Sydpolen) blir en samling öar där växtlighet kan frodas och Arktis förvandlas till ett hav där temperaturen nästan aldrig går under fryspunten för saltvatten. Dessutom är halterna av koldioxid och andra växthusgaser (såsom vattenånga och metan) höga, och havet yttemperaturer varierar från 28 ° C i tropikerna till 0 ° C i polarområdena. Jordklotet har varit i ett växthusstillstånd i cirka 85% av sin historia.

Men det här tillståndet ska inte förväxlas med en hypotetisk rusande växthuseffekt, vilket är en irreversibel brytpunkt som motsvarar den pågående växthuseffekten på planeten Venus, där temperaturen kan smälta bly. Venus atmosfär består nästan bara av koldioxid och trycket på ytan är enormt.

Orsaker

Det finns flera teorier om hur en växthusjord kan uppstå. Geologiska klimatfullmakter indikerar att det finns en stark korrelation mellan ett växthusstillstånd och höga CO2 -halter. Det är dock viktigt att inse att höga CO2 -halter tolkas som en indikator på jordens historiska klimat, snarare än som en oberoende drivkraft. Andra fenomen har istället sannolikt spelat en nyckelroll för att påverka det historiska globala klimatet genom att förändra havs- och atmosfärströmmar och öka nettomängden solstrålning som absorberas av jordens atmosfär. Sådana fenomen kan inkludera men är inte begränsade till tektoniska förändringar som resulterar i utsläpp av växthusgaser (t.ex. CO2 och CH4) via vulkanisk aktivitet, en ökning av solkonstanten som ökar nettomängden solenergi som absorberas i jordens atmosfär, och förändringar i jordens snedhet och excentricitet som också ökar nettomängden solstrålning som absorberas i jordens atmosfär. Historiskt har jorklotets temperatur förändrats långsamt och inte så explosivt som det gjort de senaste 200 åren, speciellt de senaste 60 åren. Detta kan starkt sammankopplas med mänskliga utsläpp av koldioxid.

För närvarande befinner sig jorden i ett ishusklimat ur ett geologiskt perspektiv. Klimatförnekare brukar lyfta upp artiklar från 70-talet som varnade om en kommande istid. Om mänskligheten inte släppt ut så mycket koldioxid så är det troligt att jordklotets temperatur skulle fortsatt ner. Men nu har medeltemperaturen rent geologiskt rusat uppåt istället.

För cirka 34 miljoner år sedan började det bildas is i Antarktis, medan inlandsisarna i Arktis inte började bildas förrän för 2 miljoner år sedan. Vissa processer som kan ha lett till det nuvarande ishusklimatet kan vara kopplade till utvecklingen av Himalaya -bergen och öppnandet av Drake -passagen mellan Sydamerika och Antarktis, men simuleringar av klimatmodeller tyder på att tidig öppning av Drake -passagen endast spelade en begränsad roll, och den senare förträngningen av Tethys och Centralamerikanska sjövägen är viktigare för att förklara den observerade cenozoiska nedkylningen. Forskare har försökt jämföra de tidigare övergångarna mellan ishus och växthus, och vice versa, för att förstå vilken typ av klimattillstånd jordklotet kommer att ha härnäst.

Det vi kan vara säkra på är att utan det mänskliga inflytandet på växthusgaskoncentrationen så skulle en istid vara nästa klimattillstånd. Förväntade förändringar i jordklotets omloppsbana tyder på att i frånvaro av mänskligt skapad global uppvärmning skulle nästa glacialperiod börja tidigast om 50 000 år (se Milankovitch-cykler), men de pågående antropogena utsläppen av växthusgaser innebär att nästa klimattillstånd kommer att vara en växthusliknande period. (HotHouseEarth) Permanent is är faktiskt ett sällsynt fenomen i jordens historia och förekommer endast i samband med ishuseffekten, som har påverkat cirka 20% av jordens historia.

Det som är så oroande just nu är att uppvärmningen av planeten går så fruktansvärt snabbt. De flesta djur och växter behöver många generationer på sig att ställa om till ett varmare klimat. Redan nu har mänskligheten orsakat en sjätte massutrotning av växter och djur bara genom jordbruk och industrialisering. Uppvärmningen kan bli spiken i kistan på det återstående vilda djurlivet. Detta kommer naturligtvis slå tillbaka på oss människor. Bara förlusten av pollinerande insekter skulle göra det näst intill omöjligt för oss att odla frukter. Bränder, torka och översvämningar kan slå ut i princip allt jordbruk. Även om vi kan odla inomhus i tempererade lokaler så blir det bara små mängder ch kommer inte kunna mätta en växande befolkning.

Jag känner att det är svårt att ha en possitiv framtidsvision. Jag hoppas naturligtvis att jag får fel.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s