415 miljondelar koldioxid 31 augusti 2022.

Det är officiellt: Atmosfärisk CO2 ligger över 415 ppm i September för första gången i mänsklighetens historia Ännu en alarmerande milstolpe av mänsklighetens skadliga inverkan på miljön har nu officiellt uppnåtts – att korsa en barriär in i en het, förorenad framtid som planeten inte har sett på miljontals år. I helgen registrerade sensorer på […]

Annons

Läs mer "415 miljondelar koldioxid 31 augusti 2022."