Koldioxidkoncentrationer passerar 417 ppm redan i Januari för första gången i historien.

I januari registrerade Mauna Loa-observatoriet i Hawai’i en säsongsmässig topp i atmosfärens koldioxid (CO2) på över 417 delar per miljon (ppm). Detta är den högsta månatliga avläsningen av atmosfärisk CO2 som någonsin registrerats så tidigt på året, 2,4 ppm högre än 2021 års topp i januari. Den årliga ökningen av koldioxidnivån var i genomsnitt 0,8 […]

Läs mer "Koldioxidkoncentrationer passerar 417 ppm redan i Januari för första gången i historien."

Rekord av koldioxid i atmosfären.

Det är officiellt: Atmosfärisk CO2 översteg precis 415 ppm i November för första gången i mänsklighetens historia. Ännu en alarmerande milstolpe för mänsklighetens skadliga inverkan på miljön har nu officiellt uppnåtts redan i November – att korsa en barriär in i en het, förorenad framtid som planeten inte har sett på miljontals år. I helgen […]

Läs mer "Rekord av koldioxid i atmosfären."

Växthusgasen CO2 på jordklotet

Under hela jordens klimathistoria (paleoklimat) har dess klimat fluktuerat mellan två primära tillstånd: växthus och ishusjord. Båda klimattillstånden pågick i miljontals år och bör inte förväxlas med is- och interglaciala perioder, som uppstår som alternativa faser inom en ishusperiod och tenderar att pågå i mindre än 1 miljon år. Det finns fem kända ishusperioder i […]

Läs mer "Växthusgasen CO2 på jordklotet"

Vår varma framtid

Ända sedan 2018 har jag försökt ha en positiv inställning till att vi tillsammans på jordklotet skulle kunna vända trenden av ökade utsläpp av växthusgaser. Jag har nu kommit till den personliga slutsatsen att det kommer inte att ske. Jag är numera övertygad att ifall vi människor på jordklotet ändå lyckas komma ner till 0 […]

Läs mer "Vår varma framtid"

Kan vi standardisera språket?

Jag är feminist och antirasist, tro inget annat. Problemet är att vi har inte standariserat betydelsen av just dessa ord. Antirasistisk feminist, vad är det? Låt mig börja med ordet feminist. Jag vet inte hur många jag hört säga att de är feminstister. Men jag är skeptisk. I min värld är en feminist en person […]

Läs mer "Kan vi standardisera språket?"